Реновация

ESZ-65-60

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация, със стандартна циментова замазка.

EFS-55-50

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация, със самонивелираща се замазка.

EFS-40

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация, с възможно най-тънката и бързо съхнеща замазка.

FLS-35-27

Иновативна "тънка система" за отопление и охлаждане, предназначена основно за реновация на сгради с проблемни подове.

FEB-19-18

Система "готов под" за отопление и охлаждане, за сух монтаж, основно за реновация, с ниска конструктивна височина и ниско тегло.

TRB-17

Система за отопление и охлаждане, предназначена за реновация на жилищни или административни помещения с високи натоварвания, ниска конструктивна височина и ниско тегло.

FEW-33-28

Система "готова стена" за отопление и охлаждане, за сух монтаж, основно за сгради, където не е възможно да се положи подово отопление.

MSB

Система за отопление на спортни зали с настилки върху "повдигнат под" /баскетбол, тенис и др./