ESZ-65-60

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация (стантартна циментова замазка)

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация, със стандартна циментова замазка.

5ede0102d3878a0011510158Сходни продукти

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация (самонивелираща се замазка)
EFS-55-50
Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация
EFS-40
Иновативна тънка система за отопление и охлаждане (предназначена за реновации на сгради)
FLS-35-27