TRB-17

Система за отопление и охлаждане на жилищни или административни помещения

Система за отопление и охлаждане, предназначена за реновация на жилищни или административни помещения с високи натоварвания, ниска конструктивна височина и ниско тегло.

5ede042ad3878a0011510196Сходни продукти

Термобетон система за отопление и охлаждане на тъговски и промишлени площи с голямо натоварване
MTB
Състема за отопление на площи покрити с мастик асфалт
MGA-40