TRB-17

5ede042ad3878a0011510196

Система за отопление и охлаждане, предназначена за реновация на жилищни или административни помещения с високи натоварвания, ниска конструктивна височина и ниско тегло.


продажби - | последни промени 2020-06-08

Similar products

Термобетон система за отопление и охлаждане на тъговски и промишлени площи с голямо натоварване
MTB

0 USD

Състема за отопление на площи покрити с мастик асфалт
MGA-40

0 USD