Защо Multibeton?

Преимущества

МВ е специализирана фирма за системи за подово/стенно/таванно отопление и охлаждане с повече от 50 години опит.

Тръбите се произвеждат на собствени производствени линии от специален кополимер на полипропилена. Те се изпитват и контролират постоянно. Издържат на максимален тест при 150°С и 3 bar вътрешно налягане за време от над 1000 часа, което ги поставя далеч над изискванията по стандарт. Това позволява върху тях да се полага директно горещ асфалт.

Фирмата ги доставя директно на фирмите за отоплителна техника, а не чрез търговската мрежа на едро или на дребно.

Фирмата разполага с патенти за модулацията и собствен софтуер, с който изработва проекта за клиента. Чрез използване на този софтуер, системата се нуждае от около два л.м. по-малко тръби на квадратен метър, отколкото при други системи, но при по-добър комфорт и по-малък разход на енергия.

Тръбите се полагат и анкерират в стоманена шина, наречена клипсшина, с притискане не изискващо особено голямо усилие. Клипсшината действа стабилизиращо и на замазката, с която се покрива системата.

Не е нужно използването на специална и скъпа топлоизолация. Тук е достатъчна стандартната изолация, която съответства на валидните стандарти и закона за енергийната ефективност. Тръбите не се закрепват с телбод, не се връзват с тел или други връзки и така не възникват звукови или топлинни мостове.

По-малко разходи за труд - чрез топлото монтиране с помощта на клипсшините, тръбите се полагат и фиксират без напрежение и изключително бързо на пода, на стената или на тавана, запълнени с вода, обезвъздушени и свързани към колекторните кутии - готови за експлоатация. Не се налага допълнително време за тези операции, като по този начин се спестяват средства за труд.

Евентуални дефекти могат да се видят и отстранят по време на топлия монтаж, а не след полагане замазката.

Спечелена жилищна площ - жилищната /застроената/площ е скъпа и ценна стока. Използването на системите Мултибетон спестява за сметка на стенните радиатори до 10-15% жилищна площ. Цялото помещение, включително стени и прозорци е на разположение на интериорния архитект за свободно оформяне на вътрешния дизайн.

Системите и компонентите Мултибетон са 100% рециклируеми и с оптимална енергийна ефективност.