FEW-33-28

Система готова стена за отопление и охлаждане (когато не е възможно подово отопление)

Система "готова стена" за отопление и охлаждане, за сух монтаж, основно за сгради, където не е възможно да се положи подово отопление.

5ede0492d3878a00115101a7Сходни продукти

Стандартна стенна система за отопление и охлаждане
WAS 30-25