FEB-19-18

5ede03c0d3878a001151018e

Система "готов под" за отопление и охлаждане, за сух монтаж, основно за реновация, с ниска конструктивна височина и ниско тегло.


продажби - | последни промени 2020-06-08

Similar products

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация (стантартна циментова замазка)
ESZ-65-60

0 USD

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация (самонивелираща се замазка)
EFS-55-50

0 USD

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация
EFS-40

0 USD