EFS-40

5ede01fdd3878a0011510167

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация, с възможно най-тънката и бързо съхнеща замазка.


продажби - | последни промени 2020-06-08

Similar products

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация (стантартна циментова замазка)
ESZ-65-60

0 USD

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация (самонивелираща се замазка)
EFS-55-50

0 USD

Иновативна тънка система за отопление и охлаждане (предназначена за реновации на сгради)
FLS-35-27

0 USD