FLS-35-27

5ede035ad3878a001151017f

Иновативна "тънка система" за отопление и охлаждане, предназначена основно за реновация на сгради с проблемни подове.


продажби - | последни промени 2020-06-08

Similar products

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация (стантартна циментова замазка)
ESZ-65-60

0 USD

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация (самонивелираща се замазка)
EFS-55-50

0 USD

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация
EFS-40

0 USD