Спортни обекти

MFF

Система предназначена за предотвратяване на обледенявания на открити площи като паркинги, улици, рампи, мостове, футболни терени и др.

MGA-40

Система за отопление на външни и вътрешни площи, покрити с мастик асфалт.

MSB

Система за отопление на спортни зали с настилки върху "повдигнат под" /баскетбол, тенис и др./