MFF

Система за предотвратяване на замръзване на открити площи

Система предназначена за предотвратяване на обледенявания на открити площи като паркинги, улици, рампи, мостове, футболни терени и др.

5ede056fd3878a00115101b8Сходни продукти

Състема за отопление на площи покрити с мастик асфалт
MGA-40
Система за отопление на спортни зали с настилки върху повдигнат под
MSB