Подово отопление vs Конвенционални отоплителни системи

Финансовите разчети и сравнения с конвенционалните отоплителни системи показват, че инвестицията за инсталиране на Мултибетон, на база и последващите експлоатационни разходи , се изплаща за около десет години.

В тази връзка, през януари 2009 и 2010 година, Мутибетон направиха интересен експеримент. В къща близо до Бон, с инсталиран Мултибетон, около 250 кв. м. РЗП, са направени сравнителни измервания. Външната температура е варирала между -12*C и -20*C. Максималната температура на вход в системата е била 32*, като е подържана вътрешна температура от 21*C. Оказало се, след последващи допълнителни измервания, че за годишното отопление на къщата са били нужни 11500 кВтч или около един тон отоплително гориво. Повече коментар не е нужен!!

Comments

No comments yet.

Be the first to leave a comment.

Комфорта да се влюбиш

Много голяма част от живота ни е в затворени помещения. Физически погледнато, хората са топлинни и е...

Read more
Ниска температура и нисък разход на енергия

Още от 70-те години на миналия век Мултибетон е станал приятел на енергоспестяването. От тогава цен...

Read more
Мнение за подово отопление в България

В България мненията за подовото отопление много често са диаметрално противоположни: от категорично ...

Read more