Видове полагане на тръбите

Инсталация тип A20
Инсталация тип A25
Инсталация тип А30
Инсталация тип B
Инсталация тип C