WAS 30-25

Стандартна стенна система за отопление и охлаждане

Стандартна стенна система за отопление и охлаждане.

5ede02dcd3878a0011510170Сходни продукти

Система готова стена за отопление и охлаждане (когато не е възможно подово отопление)
FEW-33-28