MWA

Система за отопление на промишлени площи, върху която се полага асфалт

Система за отопление на промишлени и външни площи, върху която се полага директно асфалт

5ede05fad3878a00115101bfСходни продукти

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация (стантартна циментова замазка)
ESZ-65-60
Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация (самонивелираща се замазка)
EFS-55-50
Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация
EFS-40